Energie dětem

Život bez energie si nedokážeme představit, stejně jako si nedovedeme představit budoucnost bez našich dětí. To si uvědomujeme i my, a proto naši energii v oblasti společenské zodpovědnosti zaměřujeme především na pomoc a podporu dětí.

Pojďme dát společně energii dětem. Stačí ke konkrétnímu příběhu dát energii 1x denně.

24 925 000 Kč věnovali jsme

Poslání nadace

Národní muzeum ve spolupráci se svými domácími a zahraničními partnery v roce 2009 zřídilo stálou Archeologickou expedici do Wad Ben Naga, jejímž cílem je celkový archeologický průzkum a s ním související konzervační práce na této lokalitě nacházející se přibližně 130 km na sever od súdánského hlavního města Chartúmu.

Jak spolupracujeme

V letech 2011 - 2016 jsme podporovali archeologickou expedici Národního muzea v súdánském Wad Ben Naga, která patřila mezi nejúspěšnější české archeologické mise v zahraničí a usiluje o zapsání této lokality na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Rovněž jsme se stali hlavním partnerem unikátní výstavy Země černých faraonů, která veřejnosti představila dějiny starověké Núbie od sklonku pravěku po rané křesťanské období.

www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Oddeleni-NpM/Sudan/

Video

Aktivity

Podpora archeologické expedice Národního muzea.

Otevřít galerii

Podporujeme archeologickou expedici Národního muzea v súdánském Wad Ben Naga, která patří mezi nejúspěšnější české archeologické mise v zahraničí a usiluje o zapsání této lokality na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Doposud jsme na archeologické výzkumy v Súdánu darovali 1,6 milionu Kč. Rovněž jsme se stali hlavním partnerem unikátní výstavy Země černých faraonů, která veřejnosti představila dějiny starověké Núbie od sklonku pravěku po rané křesťanské období.

Celý příběh

Věnujeme energii těmto projektům

Aktuality