Energie dětem

Život bez energie si nedokážeme představit, stejně jako si nedovedeme představit budoucnost bez našich dětí. To si uvědomujeme i my, a proto naši energii v oblasti společenské zodpovědnosti zaměřujeme především na pomoc a podporu dětí.

Pojďme dát společně energii dětem. Stačí ke konkrétnímu příběhu dát energii 1x denně.

24 925 000 Kč věnovali jsme

Poslání nadace

Artevide je nadace pro všestrannou podporu umělecké a sociální činnosti nevidomých dětí, mládeže a sociálně slabých. Cílem je v první řadě cílená společenská a ekonomická integrace nevidomých do většinové společnosti.

Jak spolupracujeme

Napříč roky 2012, 2016 a 2017 jsme podporovali talentované mladé nevidomé umělce, kteří vytvářejí obrazy takzvanou Čečovou metodou. Jde o patentovanou malířskou techniku pro nevidomé, která umožňuje haptický (hmatový) pohled na umělecká díla jiných nevidomých.

www.artevide.cz

Video

Aktivity

Podpora výstavy mladých nevidomých umělců.

Otevřít galerii

Podpořili jsme interaktivní výstavu a workshopy s mladými nevidomými umělci, se kterou jsme ve spolupráci s Artevide v roce 2017 navštívili 10 měst v ČR. Nadace Artevide, podporuje nevidomé děti s uměleckým nadáním. Ty vytvářejí obrazy takzvanou Čečovou originální metodou, patentovanou malířskou technikou. Obrazy nevidomých dětských umělců jsou ke zhlédnutí mimo jiné v zákaznickém centru Bohemia Energy.

Celý příběh

Věnujeme energii těmto projektům

Aktuality