Energie dětem

Život bez energie si nedokážeme představit, stejně jako si nedovedeme představit budoucnost bez našich dětí. To si uvědomujeme i my, a proto naši energii v oblasti společenské zodpovědnosti zaměřujeme především na pomoc a podporu dětí.

Pojďme dát společně energii dětem. Stačí ke konkrétnímu příběhu dát energii 1x denně.

18 300 000 Kč věnováno od roku 2011

Poslání nadace

Artevide je nadace pro všestrannou podporu umělecké a sociální činnosti nevidomých dětí, mládeže a sociálně slabých. Cílem je v první řadě cílená společenská a ekonomická integrace nevidomých do většinové společnosti.

Jak spolupracujeme

Napříč roky 2012, 2016 a 2017 jsme podporovali talentované mladé nevidomé umělce, kteří vytvářejí obrazy takzvanou Čečovou metodou. Jde o patentovanou malířskou techniku pro nevidomé, která umožňuje haptický (hmatový) pohled na umělecká díla jiných nevidomých.

www.artevide.cz

Video

Aktivity

Podpora výstavy mladých nevidomých umělců.

Otevřít galerii

Podpořili jsme interaktivní výstavu a workshopy s mladými nevidomými umělci, se kterou jsme ve spolupráci s Artevide v roce 2017 navštívili 10 měst v ČR. Nadace Artevide, podporuje nevidomé děti s uměleckým nadáním. Ty vytvářejí obrazy takzvanou Čečovou originální metodou, patentovanou malířskou technikou. Obrazy nevidomých dětských umělců jsou ke zhlédnutí mimo jiné v zákaznickém centru Bohemia Energy.

Celý příběh

Věnujeme energii těmto projektům

Aktuality