Energie dětem

Život bez energie si nedokážeme představit, stejně jako si nedovedeme představit budoucnost bez našich dětí. To si uvědomujeme i my, a proto naši energii v oblasti společenské zodpovědnosti zaměřujeme především na pomoc a podporu dětí.

Pojďme dát společně energii dětem. Stačí ke konkrétnímu příběhu dát energii 1x denně.

24 925 000 Kč věnovali jsme

Poslání nadace

Česká asociace streetwork již dvacet let vytváří příznivé klima pro rozvoj nízkoprahových sociálních služeb, podporuje profesionalizaci oboru, stanovuje měřítka kvality, provádí hodnocení kvality poskytovaných služeb, realizuje projekty určené pro odbornou veřejnost, zejména vzdělávací a výcvikové programy, organizuje profesní setkání, konference a semináře, sdružuje poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb.

Jak spolupracujeme

Jsme hlavním partnerem unikátního projektu terénní práce v prostředí internetu Streetwork on-line (www.jdidoklubu.cz) , která pomáhá ohroženým dětem a dospívající mládeži prostřednictvím internetu. Tato služba je v celoevropském kontextu naprosto unikátní.

www.jdidoklubu.cz

Video

Aktivity

Předání výroční ceny ČASovaná bota.

Otevřít galerii

Výroční cenu ČASovaná bota Česká asociace streetwork uděluje, již tradičně od roku 2001, nejlepším pracovníkům nízkoprahových a teréních služeb. Ceny se udělují ve dvou kategoriích - Osobnost roku a Cena Bohemia Energy v kategorii Tým roku. Letos byly předány 21. 6. v Praze, na Novotného lávce.

V kategorii Osobnost roku si letos odnesla brněnská streetworkerka Zuzana Šťastná, z nízkoprahového klubu Likusák, z organizace Ratolest v Brně. Porota zejména ocenila její profesionalitu a zkušenosti, při nastavování terénní práce v brněnských nízkoprahových službách, spolupráci mezi výchovnými ústavy a nízkoprahovými službami pro děti a mládež.

Nominované týmy, v kategorii Týmu roku, byly PARTYHARMreduction (pražská organizace Progressive o.p.s.), Terénní program Ústecký kraj (organizace Rozkoš bez rizika, z.s.) a Terénní sociální programy (organizace Prostor Plus, o.p.s.). Letošní Cenu Bohemia Energy získal tým PARTYHARMreduction, který se zaměřuje na snižování rizik, spojených s konzumací návykových látek, v prostředí hudebních koncertů a festivalů.

Cílem každoročního udílení sošky s botou, symbolizující prošlapané boty streetworkera, je upozornit na náročnost profese a poděkovat těm, kteří obor dále posouvají. Česko se přitom potýká s nedostatkem terénních sociálních pracovníků. Ti odchází především kvůli nízkým platům.

Celý příběh

1 000 000 Kč na pomoc a podporu dětí.

Otevřít galerii

Již 3. rokem jsme hlavním partnerem České asociace streetwork. I nadále podporujeme unikátní platformu Streetwork online. Tento projekt, který prostřednictvím internetu pomáhá dětem a mladistvým v ohrožení, letos podpoříme částkou 1 milionu korun. Zájemci o pomoc najdou na portálu www.jdidoklubu.cz zajímavé články, galerie s fotografiemi a videi, mohou hrát edukační hry, zapojit se do diskusních fór a další.

Navíc prostřednictvím chatu s odborným pracovníkem si mohou, v bezpečném prostředí, popovídat o svých starostech či problémech a získat tak odbornou pomoc v nelehkých situacích, spojených s dospíváním.

Celý příběh

Věnujeme energii těmto projektům

Aktuality