Energie dětem

Život bez energie si nedokážeme představit, stejně jako si nedovedeme představit budoucnost bez našich dětí. To si uvědomujeme i my, a proto naši energii v oblasti společenské zodpovědnosti zaměřujeme především na pomoc a podporu dětí.

Pojďme dát společně energii dětem. Stačí ke konkrétnímu příběhu dát energii 1x denně.

24 925 000 Kč věnovali jsme

Pojďme dát společně energii dětem. Stačí ke konkrétnímu příběhu dát energii 1x denně. Jakmile se žárovka naplní, konkrétní pomoc zrealizujeme.

Jsme dlouhodobým partnerem o.p.s. Život dětem. Jak hlasovat zde.

Jak hlasovat

  • Darování energie vzniká kliknutím na tlačítko „Dát energii“ u jednoho z uvedených příběhů dětí.
  • Dárce může podpořit jeden příběh pouze 1x denně.
  • Každý den je možné dát energii jinému příběhu.
  • Jeden klik má hodnotu 0,005 % energie potřebné k naplnění energie celého příběhu.
  • Darování energie trvá až do odvolání ze strany Bohemia Energy.
  • Každý příběh, který získá 100 % energie, bude společností Bohemia Energy podpořen v plné výši.
  • Bohemia Energy si vyhrazuje právo pravidla darování energie měnit, přerušit či ukončit.
  • Podpořené příběhy dětí budou zveřejněny na stránce www.energiedetem.cz.

Kájík, 14 let

Kombinované postižení
Potřebná částka 15 000 Kč
Rehabilitační pobyt

Otevřít galerii

Kája je usměvavý chlapec, trpící autismem. Jeho nemoc mu způsobuje záchvaty vzteku, křeče po těle a třes nožiček i ručiček. I přes toto všechno miluje život a umí dát najevo lásku a radost.

Chlapec momentálně nemluví a jeho mentální vývoj je na úrovni dvouletého dítěte. Chůzi zvládá těžce, obvykle jen s dopomocí. Správné postavení nohou trénuje odmala pomocí speciálních chodících ortéz. Současně s ním maminka cvičí Vojtovu a Bobath metodu.

Kájíkův denní program začíná na liště s fotografiemi, na nichž je vyfocený při různých činnostech. Může si tak vybrat, co ve volných chvílích dělat. Nejradši chodí na procházky do lesa, miluje výlety za zvířátky, jízdu vláčkem a ze všeho se dokáže krásně smát a radovat. Jeho maminka to moc dobře ví a proto se snaží vidět ho co nejvíc šťastným.

Velmi si oblíbil hipoterapii. Ta rozvíjí a posouvá chlapce nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. Koně a psi ho velmi zklidňují, také speciálně upravená tříkolka, na které může venku jezdit. To vše má velký vliv na celkové zklidnění, jsou tak dlouhé časové mezery mezi jednotlivými autistickými a epileptickými záchvaty.

Maminka proto prosí všechny naše uživatele, dejte Kájíkovi svou energii. Po získání plné žárovky můžeme poslat Kájíka na další rehabilitace, které mu opět pomohou po fyzické i psychické stránce. Děkujeme!

Celý příběh

Julinka, 4 roky

Kombinované postižení
Potřebná částka 20 300 Kč
Intenzivní týdenní hiporehabilitační pobyt

Otevřít galerii

Malé Julince byl genetickými testy diagnostikován Bartterův syndrom, typ I. Tento typ má jen jeden člověk z několika milionů a zapříčiňuje usazování vápníku na ledvinách, díky čemuž může dojít až k úplnému selhání a následné transplantaci ledvin.

Holčička se narodila ve 34. týdnu těhotenství s váhou 1 950 g. Hned po narození propukla bakteriální meningitida (zánět mozkových blan), která zapříčinila krvácení do mozku, poškození mozkové tkáně, hydrocephalus a záchvaty. Při čtvrté operaci hlavičky byl Julince voperován VP shunt (hadička, která odvádí přebytečný mozkomíšní mok do dutiny břišní). Následně bylo diagnostikováno DMO - levostranná centrální hemiparéza. Celou levou stranu tělíčka má tak slabší a méně funkční.

Velkou oporou je pro ní její zdravý bráška, který ji táhne dopředu. A i přes všechny komplikace, které Julinka má, dělá velké pokroky a radost každému v jejím okolí. Před nedávnem dokonce začala chodit bez opory. K normálním krokům vrstevníků má však před sebou ještě spoustu let rehabilitací a různých cvičení.

Rodině by nyní velmi pomohla pomoc nás všech. Společně můžeme Julinku poslat na intenzivní týdenní hiporehabilitační pobyt, který jí opravdu velmi prospívá. Proto prosím naše uživatele, dejte této holčičce svou energii. Společně ji pak pošleme na pobyt, po kterém vždy dělá velké psychické i fyzické pokroky. Děkujeme všem, kdo se zapojí!

Celý příběh

Tobiášek, 5 let

Kombinované postižení
Potřebná částka 22 500 Kč
Ergoterapie pro sebeobsluhu a jemnou motoriku

Otevřít galerii

Tobiášek se narodil předčasně o 5 týdnů, proto ještě pár dní strávil na novorozenecké JIP. Současně se potýkal s těžkou novorozeneckou žloutenkou a trpěl nedostatkem železa v krvi. Rodiče, kteří se těšili na svého vysněného chlapečka, šokovaly diagnózy po následném vyšetření. Lékaři zjistili svalovou hypotonii a rozestup břišních svalů. Proto okamžitě s ním začali cvičit Vojtovu metodu, která Tobiáškovi velmi prospívala.

Po dobrém vývoji se v roce a půl objevily další potíže. Chlapec najednou přestal říkat slova, která předtím uměl, neudržoval s rodiči oční kontakt, nesledoval obrázky a ani nereagoval na oslovení. Po různých vyšetřeních lékaři diagnostikovali multisystémovou vývojovou poruchou a podezření na poruchu autistického spektra.

Tobíkovi je nyní pět let. Většina odborníků se nyní přiklání k diagnóze smíšené vývojové dysfázie, ADHD a dyspraxii. Chlapec se sám neoblékne a začíná mluvit jen ve velmi jednoduchých spojeních. K dalšímu vývoji mu velmi pomáhají ergoterapie a specializované terapie v aut-centru. Má však ještě dlouhou cestu před sebou, aby dohnal své vrstevníky.

Pro další ergoterapie, které by Tobíkovi mohly pomoci ve zlepšení sebeobsluhy a v jemné motorice pro psaní a další činnosti potřebuje od nás vaši energii. Po naplnění celé žárovky můžeme zrealizovat další potřebný pobyt. Děkujeme všem návštěvníkům našeho webu, kteří dají Tobíkovi svou energii.

Celý příběh

Chcete sami finančně pomoci?

Všem dětem zapojených do projektu Energie dětem můžete pomoci také zasláním libovolné částky na číslo účtu 83 29 73 39/0800, s variabilním symbolem 7777.

Věnujeme energii těmto projektům

Aktuality