Uzavření projektu Energie dětem

Dobrý den, s politováním Vám musíme oznámit, že skupina BOHEMIA ENERGY ukončila dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu. Z tohoto důvodu jsme bohužel museli uzavřít i projekt Energie dětem, do kterého jste přispívali svými hlasy. Velice Vám děkujeme, že jste společně s námi pomáhali dětem, které v životě neměly tolik štěstí. Ještě jednou Vám moc děkujeme, že jste se do našeho projektu zapojili. Bohemia Energy

Dobrý den, s politováním Vám musíme oznámit, že skupina BOHEMIA ENERGY ukončila dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu. Z tohoto důvodu jsme bohužel museli uzavřít i projekt Energie dětem, do kterého jste přispívali svými hlasy. Velice Vám děkujeme, že jste společně s námi pomáhali dětem, které v životě neměly tolik štěstí. Ještě jednou Vám moc děkujeme, že jste se do našeho projektu zapojili. Bohemia Energy

24 925 000 Kč věnovali jsme

Pomozte nám rozdávat energii

Dát energii

Věnujeme energii těmto projektům

Život dětem

Život dětem

Poslání nadace

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Jak spolupracujeme

S o.p.s. Život dětem dlouhodobě spolupracujeme a společně jsme vytvořili projekt Energie dětem, v rámci, kterého mohou nejen zaměstnanci, ale i široká veřejnost sami podporovat jednotlivé příběhy dětí, které naši pomoc potřebují. Stačí ke konkrétnímu příběhu dát 1x denně energii kliknutím a rozsvítit tak žárovku příběhu. Každý den je možné podpořit jiný příběh. Jakmile se žárovka rozsvítí, konkrétní pomoc zrealizujeme.

Česká asociace streetwork

Česká asociace streetwork

Poslání nadace

Česká asociace streetwork již dvacet let vytváří příznivé klima pro rozvoj nízkoprahových sociálních služeb, podporuje profesionalizaci oboru, stanovuje měřítka kvality, provádí hodnocení kvality poskytovaných služeb, realizuje projekty určené pro odbornou veřejnost, zejména vzdělávací a výcvikové programy, organizuje profesní setkání, konference a semináře, sdružuje poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb.

Jak spolupracujeme

Jsme hlavním partnerem unikátního projektu terénní práce v prostředí internetu Streetwork on-line (www.jdidoklubu.cz) , která pomáhá ohroženým dětem a dospívající mládeži prostřednictvím internetu. Tato služba je v celoevropském kontextu naprosto unikátní.

Černí koně

Černí koně

Poslání nadace

Černí koně, to je více než 100 příběhů, více než 100 pádů, ale hlavně více než 100 úspěšných pokusů se opět postavit čelem svému osudu. Černí koně byli založeni v roce 2008 jako nezisková organizace, která vyrábí handbike kola pro postižené děti. V současné době jsou jediným výrobcem kol tohoto typu v České republice a s největší pravděpodobností i v Evropě.

Jak spolupracujeme

V podpoře neziskové organizace Černí koně a handicapovaných sportovců se angažují samotní zaměstnanci Bohemia Energy v rámci projektu Do práce na kole. Každý ujetý kilometr se mění ve finanční podporu. Zaměstnanci tak svojí aktivitou ovlivňují, jakou částkou se Černí koně podpoří.

Smiling Crocodile

Smiling Crocodile

Poslání nadace

Smiling Crocodile provozuje školu, školku a terapeutické centrum pro děti s tak těžkým kombinovaným postižením. Věří, že každé dítě má právo na vzdělání bez ohledu na své duševní a fyzické zdraví. Pomáhají dětem s postižením překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů. Cílem a velkým přáním je, aby byl život těchto žáků stejně uspokojující a plnohodnotný, jako je život jejich vrstevníků, kteří měli možná na startu do života více štěstí.

Jak spolupracujeme

Spolupráci se společnosti Smiling Crocodile jsme zahájili v roce 2017, a to příspěvkem na výstavbu nového centra, jehož součástí bude respitní péče a dětský hospic. Hradíme veškeré energie současných prostor základní a mateřské školy a budeme hradit i energie prostor nových. Pokrýváme také provoz školního autobusu.

Národní muzeum

Národní muzeum

Poslání nadace

Národní muzeum ve spolupráci se svými domácími a zahraničními partnery v roce 2009 zřídilo stálou Archeologickou expedici do Wad Ben Naga, jejímž cílem je celkový archeologický průzkum a s ním související konzervační práce na této lokalitě nacházející se přibližně 130 km na sever od súdánského hlavního města Chartúmu.

Jak spolupracujeme

V letech 2011 - 2016 jsme podporovali archeologickou expedici Národního muzea v súdánském Wad Ben Naga, která patřila mezi nejúspěšnější české archeologické mise v zahraničí a usiluje o zapsání této lokality na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Rovněž jsme se stali hlavním partnerem unikátní výstavy Země černých faraonů, která veřejnosti představila dějiny starověké Núbie od sklonku pravěku po rané křesťanské období.

Nadace Artevide

Nadace Artevide

Poslání nadace

Artevide je nadace pro všestrannou podporu umělecké a sociální činnosti nevidomých dětí, mládeže a sociálně slabých. Cílem je v první řadě cílená společenská a ekonomická integrace nevidomých do většinové společnosti.

Jak spolupracujeme

Napříč roky 2012, 2016 a 2017 jsme podporovali talentované mladé nevidomé umělce, kteří vytvářejí obrazy takzvanou Čečovou metodou. Jde o patentovanou malířskou techniku pro nevidomé, která umožňuje haptický (hmatový) pohled na umělecká díla jiných nevidomých.